La gralla és un instrument que forma part de la gran família dels oboès tradicionals i que podria ser considerada d’alguna manera, la xeremia tradicional de Catalunya. Tenim presència en tota l’àrea mediterrània d’instruments semblants (zurna, dolçaina, karamouza…) amb particularitats diferents a cada zona i parlem per tant, d’una evolució paral·lela d’un instrument similar en tots aquests territoris.

A Catalunya hi ha cert debat sobre alguns aspectes de l’instrument (morfologia, tipus de canyes, afinacions, variants…), ja que en alguns territoris s’ha recuperat amb força els últims anys i en d’altres, la presència hi és arrelada des de fa més temps. A aquests fet hi ajuda la letargia cultural franquista, que va afavorir aquesta manca d’evolució en tots els camps de la gralla, per vincular-se aquesta, al món cultural i tradicional de Catalunya.

Trobem molts constructors de gralles però no una sola línia de creació, cosa que mantén el debat i l’evolució del propi instrument. Aquest fet, porta a que no hi hagi una cohesió de pensament de l’instrument, com si podem trobar en el mon de la gaita escocesa o la bombarda bretona.

Actualment, en centres d’ensenyament de música tradicional (ESMUC i AMTP) s’intenten pautar uns estàndards que ajudin a cohesionar el mon de la gralla (canyes, tipus de so, tècnica…) tot i que això pot suposar una pèrdua de riquesa sonora que ara és ben present en tot el país.

La gralla gaudeix actualment d’una salut de ferro, passant amb pocs anys de ser un instrument típic de la zona de Tarragona, a ser present en tot el territori nacional i en molts ambients musicals, fora també del mon tradicional.

El nostre grup té la gralla com una de les bases més representatives de la sonoritat berra. La gralla permet atacs punyents i suavitat quan convé. És un instrument molt versàtil i fàcilment compatible per so i tonalitat amb la resta de sonoritats i que empasta a la perfecció amb tarotes i cornamuses. Amb la gralla, el so de la terra, el caràcter mediterrani, està garantit.

Els Berros de la Cort utilitzem els models de gralla del lutier Cesc Sans (http://www.sansluthier.net).